Berlu pre Mons. Feketeho vyrobil študent saleziánskej školy

(Žilina, 19. septembra 2019) – Počas týchto týždňov prežíval svoj oddych na Slovensku saleziánsky biskup Mons. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu. Na viacerých slávnostiach, na ktorých sa zúčastnil, bolo možné všimnúť si, že Mons. Fekete má novú biskupskú berlu, pastorál. Tento znak pastierskej moci biskupa – že je strážcom stáda – vyrobil pre neho jeden z absolventov saleziánskej Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka, Daniel Fečo, zo Zlatých Moraviec.

Svoj nový pastorál dostal a prvý raz použil na podujatí pre mladých. „Pastorál mi odovzdal počas Bodky za prázdninami na Mariánskej hore v Levoči direktor saleziánskej komunity v Žiline don Pavol Dzivý,“ ozrejmil biskup Vladimír Fekete. On sám pred viacerými mesiacmi požiadal, či by niekto šikovný na Slovensku vyrobil pre neho biskupskú berlu. Požiadavka bola, aby bol pastorál z viacerých častí, žeby bol prenosný aj pri cestovaní lietadlom. Direktor saleziánskeho domu v Žiline don Pavol Dzivý navrhol túto úlohu talentovanému študentovi Danielovi, ktorý sa jej rád zhostil. „Potešil som sa, že študent zvládol vyplniť moju objednávku na výrobok, ktorý nie je až taký štandardný, a že prácu odviedol precízne a kvalitne,“ zhodnotil Mons. Fekete.

„Bola to ponuka, ktorá sa neodmieta. Rád prijímam výzvy, a toto bolo niečo, čo ma veľmi zaujalo, vyrobiť takú dlhú palicu, rozoberateľnú a pevnú berlu,“ spomína si Daniel Fečo na zadanie práce. „Pastorál som sa rozhodol vyrábať z jaseňa. Je to tvrdé drevo s nádhernou štruktúrou. Spravil som ho z piatich častí, ktoré sa dajú od seba jednoducho odmontovať. Jednotlivé časti som sústružil na zámočníckom sústruhu, aby som dosiahol vysokú presnosť. Môj odborný majster mi na sústruhu dosť pomohol, keďže som poznal iba sústruh stolársky. Keď boli všetky časti hotové, riadne som ich vybrúsil, namoril, pridal mosadz na spestrenie a nalakoval,“ objasnil svoju prácu Daniel Fečo.

K pastorálu zároveň pripravil, podľa požiadavky, aj puzdro. „V tom mi veľmi pomohla mamina, spolu sme navrhli puzdro a nakoniec ho vlastnoručne zošila. Potom som pomocou lasera naň ešte vypálil erb Mons. Feketeho.“

Daniel Fečo sa tak na Slovensku zaradil zrejme medzi veľmi málo tých, ktorí mohli vyrobiť biskupskú berlu. „A keďže študujem na saleziánskej škole, som rád, že som mohol vyrobiť pastorál pre saleziánskeho biskupa. Verím, že bude slúžiť ešte veľa rokov v Azerbajdžane. Ďakujem všetkým, čo mi akýmkoľvek spôsobom pri výrobe pomohli,“ dodal Daniel Fečo a zdôraznil, že osobitne ďakuje Panne Márii.

Novú berlu prvý raz použil Mons. Fekete na svätej omši, ktorú s chlapcami slávil – aj ako zakladateľ podujatia – na Bodke za prázdninami 30. augusta na Mariánskej hore v Levoči.

rhsdb, foto Pavol Dzivý SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.