Biblická olympiáda Bibliq vyvrcholila vo veľkom finále

(Žilina, 3. augusta 2021) – Nultú sériu inovatívneho biblického projektu Bibliq zavŕšil spoločný súťažno-zoznamovací víkend, na ktorom sa stretlo 27 mladých z ôsmich miest naprieč Slovenskom. Stali sa prvými „objaviteľmi Slova“, a zároveň aj priekopníkmi novej online platformy, ktorej zámerom je priblížiť Bibliu tínedžerom.

Vytúžené osobné stretnutie po mesiacoch online stretnutí sa udialo posledný júnový víkend v Žiline. Bolo zavŕšením štyroch online etáp, ktorými sa mladí „prelúskavali“ každý deň od 31. januára až do 8. mája. Jednotlivé etapy obsahovali viac ako 20 študijných materiálov, ktoré sa skladali z kapitol Skutkov apoštolov a doplnkových informácií. Mladí sa tak mali možnosť dozvedieť viac o historickom, geografickom či teologickom pozadí čítaného textu.

Ich snaženie vyvrcholilo počas troch dní, keď sa tváre z obrazoviek zmenili na nových kamarátov. Okrem súťažnej časti, v ktorej si zmerali sily v nadobudnutých vedomostiach, mali možnosť bližšie sa spoznať vďaka hrám a zážitkovým aktivitám. Zámerom projektu Bibliq je totiž ukázať mladým krásu Božieho slova, im prijateľnou formou, ktorá je postavená na súťaži v tímoch.

„Celý víkend medzi účastníkmi a realizačným tímom vládla výborná, pohodová nálada. Na mladých bolo badať, ako si, po mesiacoch v lockdowne, užívajú voľno a nové stretnutia. Veľmi nás tešila ich otvorenosť, či už voči sebe navzájom, ale aj voči tomu, čo sme sa im prostredníctvom Bibliqu snažili odovzdať,“ zhodnotil salezián Matej Fabian, hlavný koordinátor projektu.

Nultá séria bola zároveň testovacou. Všetci účastníci a účastníčky sa tak cennou spätnou väzbou podieľali na budúcej podobe Bibliqu, ktorý organizátori plánujú spúšťať na jeseň pre ďalšie strediská.

Na vývoji Bibliqu pracuje saleziánsky pastoračný tím v spolupráci s laikmi – dobrovoľníkmi. Garantmi obsahovej časti sú teológovia a teologičky z radov bratov saleziánov a sestier saleziánok.

Zdroj: domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.