Biskup Haľko pozdravil miništrantov počas adventnej aktivity

(Veľký Biel, 28. decembra 2021) – Počas adventu sa miništranti z celého Slovenska stretali v online priestore, aby sa pripravovali na príchod ich Majstra a Učiteľa – Ježiša Krista. Stretnutia sa odohrávali trikrát do týždňa a zúčastňovalo sa ich okolo 50 miništrantov a ich príbuzných.

Okrem desiatku ruženca a mariánskej antifóny, zaznel na stretnutí aj príbeh, súťažná otázka či rôzne aktivity, ktoré mali počas stretnutia zvládnuť. Miništranti mali napríklad zhromaždiť čo najviac futbalových lôpt či domácich maznáčikov.  

Chlapci tiež posielali svoje odpovede na duchovné otázky organizátorom, ktorí z nich potom vylosovali výhercov pekných cien. Na poslednom stretnutí organizátori, pozostávajúci z bohoslovcov, saleziánov i spoločenstva Tymian, predstavili miništrantom ďalšie aktivity, ktoré pre nich pripravujú v nasledujúcom roku.

Miništrantská adventná aktivita bola ukončená vzácnou video návštevou Mons. Jozefa Haľka, ktorý okrem príbehu prítomným odpovedal na otázky a udelil im požehnanie. Organizátori sa už teraz tešia na pôstne „vyzývačky“, ktoré miništrantom pripravia významné osobnosti duchovného života doma i v zahraničí.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.