Biskup Jozef Haľko o bl. Titusovi: Kto dal život za Slovákov? Kto trpel za Slovákov?

(Bratislava 16. januára 2019) – Saleziánske stredisko na Miletičovej oslávilo výročie 50 rokov narodenia pre nebo bl. Titusa Zemana v sobotu 12. januára bohatým programom. Slávnostným kazateľom na svätej omši bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pri uvažovaní o osobnosti bl. Titusa rezonovala aj otázka hlasovania o najväčšom Slovákovi.

Podvečerný program v sále pod farským kostolom Márie Pomocnice moderovali hostia Peter Janků, autor rozhlasovej hry o bl. Titusovi, a Mgr. František Neupauer, PhD., historik a publicista. Medzi desiatkami prítomných bol nielen provinciál saleziánov don Jozef Ižold, či biskup Jozef Haľko, ale aj 86-ročný don Štefan Šilhár, ktorý si na dona Titusa osobne zaspomínal. Okrem svedectiev zazneli aj úryvky z rozhlasovej hry Petra Janků Hranice svätosti.

2019 01 16 tz50 mileticka1Sprava: provinciál salezián Jozef Ižold SDB, Peter Janků a František Neupauer.

2019 01 16 tz50 mileticka2Don Štefan Šilhár SDB, pri spomínaní na dona Titusa.

Na večernú svätú omšu prišlo do Kostola Márie Pomocnice „veľa mladých aj mladé rodiny“, konštatoval direktor miestnej komunity don František Kubovič. S biskupom Haľkom stálo pri oltári ďalších 11 kňazov. Svätá omša sa slávila zo sviatku Krstu Pána. V nadväznosti na liturgické čítania Mons. Haľko rozvinul obraz rieky, vody, aj v súvise s cestou za slobodu.

„Rieka hovorí o tom, že je druhý breh, že je hlbina, plytčina. Rieka nám hovorí o tom, že je prúd, ktorý unáša, a že ten, kto sa chce dostať na druhú stranu, musí plávať proti prúdu, aby sa dostal tam, kam smeruje.“ A pokračoval: „Ježiš je obrazom všetkých tých, ktorí chcú previesť človeka a ľudí na druhý breh.“ V ďalších slovách sa venoval aj téme najväčšieho Slováka: „Kto je najväčší? Základné kritérium je to Ježišovo: Nikto nemiluje viac, ako ten kto dá svoj život. A kto dal život za Slovákov? Kto trpel za Slovákov? Kto chce, aby medzi Slovákmi žili kňazi, ktorí ich budú v ich jazyku viesť k Ježišovi Kristovi ako k jedinému Spasiteľovi? A preto dnes dávam hlas: Titus Zeman, najväčší Slovák! Lebo jeho posolstvo je nadčasové a nadpriestorové.“

2019 01 16 tz50 mileticka3Biskup Jozef Haľko počas príhovoru v Kostole Márie Pomocnice na Miletičovej.

Mladým adresoval potom výzvu: „Pozrite, tu je niekto, kto vás môže inšpirovať. Veríte, že je druhý breh? Túžite sa dostať na druhý breh? Veríte, že ten druhý breh je Božia sloboda? Prvé. Druhé: ste ochotní plávať proti prúdu?“ V zapätí potom interpretoval Titusove postoje: „Veľký muž, Titus Zeman, hovorí: Prosím vás, aké sú vaše priority? Na čom staviate? Čo je pre vás priorita Vášho života? – Preto je svätcom, preto je blahoslaveným, lebo Ježiš bol najvyššou autoritou jeho života. A to je to, čo si máme zobrať.“

Duchovno-historický program a bohoslužbu zavŕšila večerná eucharistická adorácia za nové duchovné povolania, moderovaná a sprevádzaná miestnym zborom mladých a úvahami zo života dona Bosca a myšlienkami dona Titusa.

„Dnes bolo naozaj cítiť duchovnú atmosféru,“ zhodnotil napokon slávnosť direktor komunity na Miletičovej don František Kubovič.

2019 01 16 tz50 mileticka4

rhsdb, foto archív SDB Miletičova/Mária Buláková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.