Biskup Tomáš Galis prežil nedeľu u saleziánov v Žiline spolu s rodinami

(Žilina, 21. januára 2014) – Žilinský sídelný biskup Mons Tomáš Galis navštívil v nedeľu 19. januára navštívil Farnosť svätého Jána Bosca v Žiline. Stretol sa s miestnymi veriacimi, pričom osobitnú pozornosť venoval rodinám. Počas svätej omše opakovane povzbudil prítomných ku svedectvu kresťanského života.„Zástupcovia mladých rodín vzápätí prosili otca biskupa Galisa, aby im v modlitbe vyprosoval silu prežívať sviatostné manželstvo, a aby sa mladí nebáli vstupovať do tohto posvätného zväzku,“ povedal o stretnutí salezián Daniel Imriška.

Po svätej omši sa niekoľko desiatok rodín stretlo s otcom biskupom na spoločnej debate. Kým deti trávili čas stretnutia v spoločnosti animátorov, Mons. Galis sa podelil s rodinami o niekoľko spomienok z mladosti, zo začiatkov svojej kňazskej služby i z nedávno prežitých udalostí ako bolo stretnutia mládeže v Rio de Janeiro či Pochod za život v Košiciach. Odpovedal na mnohé otázky zo života Cirkvi, spoločnosti i života rodín. Po zakončení diskusie modlitbou Anjel Pána nasledoval spoločný obed s rodinami.

Viac fotiek TU.

Informoval: Daniel ImriškaFoto: Mirec Šutka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.