Biskup Vladimír Fekete pri kňazskej vysviacke: Stať sa kňazom nie je vstupenka k pokojnému životu

(Poprad, 25. júna 2018) – Saleziánska rodina na Slovensku má štyroch novokňazov. V sobotu 23. júna, v deň, kedy prijal kňazstvo aj blahoslavený Titus Zeman, ich ako svojich prvých ordinandov vysvätil saleziánsky biskup Mons. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu. Slávnosť sa konala v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade za prítomnosti mnohých mladých, stoviek veriacich, asi sto saleziánskych i diecéznych kňazov, vrátane slovenského i ukrajinského provinciála saleziánov.

„Tento deň bol pre nás veľmi radostný. Pri počúvaní životopisov našich štyroch novokňazov sme mohli vnímať, že v živote si už prešli aj skúškami a dnes sú pre nás veľkým darom,“ povedal o svojich spolubratoch slovenský provinciál saleziánov don Jozef Ižold.

Mons. Vladimír Fekete v úvode homílie o štyroch ordinandoch povedal: „Stať sa kňazom, to dnes nie je vstupenka k pokojnému a bezstarostnému životu. Majú vzdelanie, s ktorým by sa azda dokázali uplatniť aj vo svete. No oni sa rozhodli inakšie.“ Potom rozvinul tému troch vlastností, ktoré by srdce saleziánskeho kňaza podľa vzoru Dobrého Pastiera malo mať: vernosť, rozvážnosť a dobrota. „Osobná vernosť Božím zákonom aj kňazské ohlasovanie má ísť ruka v ruke aj s hlboko ľudským prístupom. A v tomto zmysle by sa dobrota dala nazvať aj saleziánskou charakteristikou duchovného pastiera.“

Táto kňazská vysviacka bola pre saleziánskeho biskupa Vladimíra Feketeho jeho prvá. Mala aj osobitnú príchuť: traja zo štyroch svätencov, Tomáš Danko z Banskej Bystrice, Marek Pančura z Humenného a Peter Roth z Popradu, mali v noviciáte za magistra práve Vladimíra Feketeho. Teraz už ako biskup im udelil kňazské svätenie. Spomenutí traja saleziáni študovali teológiu v Turíne, štvrtý novokňaz, Vladimír Plášek z Bratislavy, ukončil teologické štúdiá v Jeruzaleme.

Videozáznam celej vysviacky možno nájsť na youtube kanáli saleziani.sk.

rhsdb, fotonch, M. Funiak

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.