Biskupská vysviacka Mons. Feketeho bude v Baku 11. februára

(Baku, 29. decembra 2017) – V nedeľu 11. februára 2018, teda poslednú nedeľu pred začiatkom pôstneho obdobia, sa bude v Baku konať biskupská vysviacka Mons. Vladimíra Feketeho SDB. „Svätá stolica chce mať na zreteli dobro miestnej Cirkvi,“ vysvetlil Mons. Fekete rozhodnutie o výbere miesta, keď informoval slovenských saleziánov o podrobnostiach vysviacky. Slávnosť sa bude konať v miestnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, jedinom katolíckom kostole v krajine, kam v roku 2016 zavítal aj pápež František.

2017 12 29 vysviacka fekete Apoštolský prefekt Azerbajdžanu Mons. Vladimír Fekete SDB pri znaku pokoja s pápežom Františkom, počas svätej omše v Baku, 2. októbra 2016.

Hlavným svätiteľom bude 64-ročný Angličan, arcibiskup Mons. Paul Richard Gallagher, ktorý je od roku 2014 sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi. Otázka ďalších dvoch biskupov spolusvätiteľov je ešte otvorená. Túžbou Mons. Feketeho je, ak by to bol jeden biskup salezián a jeden biskup zo Slovenska.

Svätý Otec František povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladimíra Feketeho (62) do hodnosti biskupa 8. decembra 2017. Niekdajší provinciál slovenských saleziánov bude ako biskup stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie 9-miliónovej krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste Baku. Starosť o katolíkov v krajine zverila Svätá stolica slovenským saleziánom v roku 2000. Mons. Vladimír Fekete pôsobí v Baku od roku 2009.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.