Blahorečia sympatickú misionárku z pralesa

(22. novembra 2012) – Jej misionársky život v pralese bol plný rozmanitých dobrodružstiev. Všetci ju tam potrebovali a ona nikdy neodmietla ošetrovateľskú pomoc. Volali ju babička. V sobotu 24. novembra 2012 bude sr. Mária Troncattiová FMA blahorečená v ekvádorskom meste Macas. Zapíše sa tak ako dvadsiata do radu saleziánskych blahoslavených (okrem dvoch početných skupín španielskych mučeníkov).

Viac info na www.salezianky.sk

 

 

Krátky životopis saleziánky Márie Troncattiovej  

Mária Troncattiová sa narodila 16. 2. 1883 v Corteno Golgi (Taliansko). Rástla šťastná a pracovitá v početnej rodine, medzi prácou na poli a starostlivosťou o súrodencov, v priaznivej klíme, ktorú vytvárala láskavosť jej rodičov. Snaživá vo farskej katechéze a v prijímaní  sviatostí, adolescentka Mária dozrela v hlbokom kresťanskom cite, ktorý ju otvoril rehoľnému povolaniu. Z poslušnosti otcovi a p. farárovi však počkala, kým bude staršia, aby potom požiadala Inštitút dcér Márie Pomocnice o zloženie prvej profesie, čo sa stalo realitou v r. 1908 v Nizze Monferrato. 

Počas prvej svetovej vojny (1915-1918) sr. Mária absolvovala vo Varazze  kurzy  zdravotníckej pomoci a pracovala ako ošetrovateľka červeného kríža vo vojenskej nemocnici: skúsenosť, ktorá sa ukáže ako vzácna v priebehu jej dlhej misionárskej aktivity v amazonských pralesoch ekvádorského východu. V skutočnosti do Ekvádoru pricestovala v r.1922, kde bola poslaná medzi domorodcov Šuar, kde s ďalšími dvoma spolusestrami začala ťažkú prácu evanjelizácie uprostred rizík každého druhu, nevynímajúc tie, ktoré spôsobujú živočíchy z pralesa, či rozvírené rieky, ktoré treba prebrodiť, prejsť ponad ne pomocou krehkých mostov z lián, prípadne aj na pleciach indiánov. Macas, Sevilla Don Bosco, Sucúa sú niektoré zo "zázrakov" doteraz kvitnúcich, vďaka činnosti sr. Márie Troncattiovej: zdravotníčky, chirurgičky a ortopédky, zubárky a anestéziologičky…ale predovšetkým katechétky a evanjelizátorky, bohatej na nádherné zdroje viery, trpezlivosti a bratskej lásky. 

Jej práca na podporu šuarskej ženy kvitne v stovkách nových kresťanských rodín, tvorených prvý raz na základe osobnej slobodnej voľby mladomanželov. Sr. Mária zomrela tragicky pri leteckom nešťastí v Sucúa 25. augusta 1969. Svoj život obetovala za zmierenie kolonizátorov s domorodcami. Jej telesné pozostatky odpočívajú v Macas, v provincii Morona (Ekvádor). 

2012_11_22_troncatti1.jpg

2012_11_22_troncatti2.jpg

2012_11_22_troncatti3.jpg

2012_11_22_troncatti4.jpg

2012_11_22_troncatti5.jpg

Informovala: sr. Miroslava Tarajová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.