Blahoslaveného Titusa Zemana privítali vo farnosti Bošany

(Bošany, 27. apríla 2023) – V nedeľu 23. apríla sa vo farnosti Bošany a jej filiálkach, v Práznovciach a Krnči, odohrala nezvyčajná udalosť – všetky tri kostoly dostali relikviu blahoslaveného Titusa Zemana.

Relikvie priniesol a slávnostne odovzdal salezián don Jozef Luscoň. „Možnosť získať relikviu som prekonzultoval so saleziánom Andrejom Kňazem, ktorý pochádza z našej farnosti, ako aj s veriacimi a zrazu sa ozvali aj z filiálok, že by relikvie chceli mať aj u nich,“ opísal proces získania relikvií správca farnosti vdp. Štefan Bukovan.

 

Prečo požiadali o relikvie? „Uvedomujeme si dôležitosť výchovy a vzdelávania mladých k zodpovednému rozhodovaniu sa o svojom budúcom povolaní. To bol aj dôvod zaslania žiadosti o relikvie bl. Titusa Zemana, ktorý je patrónom povolaní. Veríme, že jeho prítomnosť v našej farnosti pomôže všetkým spoznávať a rozvíjať krásu skutočných hodnôt a dobra, pomôže mladým nájsť svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského života a kráčať cestou správnych životných postojov a rozhodnutí,“ dodáva správca farnosti.

Salezián don Jozef Luscoň ocenil, ako veriaci privítali bl. Titusa. „Slávnosť bola veľmi dobre pripravená, dokonca v dvoch kostoloch nacvičili zboristi hymnus, ktorý zaznel pri blahorečení dona Titusa Zemana. Don Andrej Kňaze zasa zabezpečil rodákom pekný relikviár. Nech Pán sprevádza ľudí tohto kraja.“

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.