Blahoslavený don Titus navštevuje svojich ctiteľov

(Slovensko, 8. marca 2018) – S donom Titusom sa ľudia chcú stále bližšie spoznať. V poslednom čase to bolo na duchovných cvičeniach v Nimnici, v Poprade na Juhu i v Prešove.

V Nimnici sa v dňoch 13. až 18. februára konali duchovné cvičenia. Prednášal ich don Jozef Luscoň, zúčastnilo sa do tristo poslucháčov. Organizátorom bola televízia Lux. Popri témach prišiel čas aj na natáčanie relácie Doma je doma, v ktorej moderátor Pavol Danko priblížil život dona Titusa: "Sme na mieste, kde don Zeman viackrát prišiel za saleziánskymi bohoslovcami, ktorí tu stavali priehradu. Spovedal ich, prijímal ich rehoľné sľuby…" Rozprava sa viedla okolo knihy Titus, ideš!, ktorej autorom je don Luscoň. Divákov zaujala aj krížová cesta dona Titusa, ktorú sa tu prítomní modlili. Na akcii boli prítomné aj relikvie dona Titusa a veriaci si ich uctili s veľkou úctou. Počas návštevy púchovského dekana Mons. Michala Keblušeka vyšlo najavo, že v meste sú ešte veriaci, ktorí sa na rehoľníkov pamätajú. Vdp. Keblušek poznamenal: "Bohoslovci chodili vo voľnom čase na sväté omše do Púchova a cestou si spievali náboženské piesne. To dozorcov strašne hnevalo, ale na druhej strane, boli to najlepší pracovníci na stavbe mládeže, takže ich potrebovali a niektoré ich prejavy tolerovali."

2018 03 08 Titus1

Prednáška o donovi Titusovi sa konala aj 22. februára v Poprade. Po nej vďaka jednému z prítomných vyšlo najavo, že známy saleziánsky kazateľ don Žemľa, ktorý v 50.-tych rokoch pôsobil v popradskej farnosti a stal sa tu veľmi obľúbeným, absolvoval formáciu spolu s donom Titusom a stretávali sa aj neskôr.

V Prešove sa 24. 2. konala kňazská vysviacka Štefana Žarnaya, ktorý je odchovancom prešovských saleziánov. Svätiteľom bol otec biskup Stanislav Stolárik. Vdp. Žarnay je členom rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a venuje sa najmä rodinám. "Na jeho tak významný deň prišlo do Prešova veľa saleziánov a medzi nimi bol aj Don Titus Zeman (v relikvii a v duchu). Tak ho prosme, nech sprevádza tohto novokňaza," uzatvára don Luscoň, ktorý sa tiež vysviacky zúčastnil.

2018 03 08 Titus2

Informovali: vdp. Marián Bér a don Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.