Blahoslavený mučeník don Titus Zeman sa vrátil do Ilavy

(Ilava, 3. novembra 2022) – Na sviatok Všetkých svätých sa blahoslavený Titus Zeman vrátil do Ilavy, tentokrát do kostola Všetkých svätých. Privítali ho deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie, birmovanci, miništranti, zbor i veľké množstvo veriacich.

Miestny pán farár – dekan Patrik Sojčák – v úvode svätej omše, ktorej hlavným celebrantom bol don Jozef Luscoň povedal: „Dnes si pripomíname všetkých svätých, v evanjeliu budeme počuť blahoslavenstvá a jeden blahoslavený – don Titus Zeman – prichádza k nám, aby tu bol medzi nami.“

Pán dekan predstavil aj svoju víziu: „Don Titus Zeman je jeden zo štyroch blahoslavených (ďalšími sú Metod Dominik Trčka, Pavol Peter Gojdič a Vasiľ Hopko), ktorí boli väznení v ilavskom žalári a posvätili toto miesto exemplárnou oddanosťou Bohu a Cirkvi. Chceli by sme tieto relikvie umiestniť vo svätyni farského kostola. Neskôr, ak Pán Boh dá, by boli súčasťou nového obetného stola – spoločne s relikviami ostatných spomínaných blahoslavených –, aby sme ich uctievaním mohli prehlbovať svoj duchovný život, rozvíjať úctu k našim slovenským blahoslaveným a najmä prosiť o nových robotníkov do Pánovej vinice.“

Po slávnosti nasledovalo agapé a priateľský rozhovor duchovných s veriacimi.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.