Blahoslavený Titus na pútnickom mieste

(Rajecká Lesná, 20. februára 2019) – Známe pútnické miesto v Rajeckej Lesnej sa môže okrem Slovenského Betlehema popýšiť aj relikviou blahoslaveného Titusa Zemana. Veriaci si ho môžu uctiť v Bazilike Narodenia Panny Márie od 17. februára.

Slávnostná udalosť odovzdania relikvie sa odohrala počas svätej omše za účasti veľkého počtu veriacich i detí. Salezián don Jozef Luscoň, ktorý ju prišiel odovzdať, počas homílie zvýraznil, ako vyrastajú velikáni, ako don Titus. Poukázal aj na to, ako sa nachádzajú blahoslavenstvá v živote nášho blahoslaveného.     

"Sme veľmi radi, že aj na tomto mieste bude don Titus Zeman a že nám bude pomáhať pri výchove mládeže a pri vzbudení nových duchovných povolaní. Tu, za kostolom je pochovaný salezián don Martin Mazák a v Rajeckej Lesnej je aj jeho rodný dom. Pevne veríme, že mu v ňom zhotovíme pamätnú izbu. Tak nech sa obidvaja za nás prihovárajú u Panny Márie, ktorá je Matkou všetkých duchovných povolaní," povedal miestny duchovný otec Ján Rusnák.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.