Blahoslavený Titus pomáha rozlišovať povolania

(Vajnory, 8. júla 2022) – Úcta k blahoslavenému donovi Titusovi Zemanovi nehasne, ba práve naopak. Zdá sa, že potreba duchovných povolaní poháňa veriacich, aby sa utiekali k tomuto slovenskému mučeníkovi za duchovné povolania. Dosvedčujú to aj neustále žiadosti o jeho relikviu.

V poslednom čase bola doručená do farnosti Poľanovce, do filiálky Dúbrava. Dedinka sa nachádza vpravo od tunela Branisko. Tu si veriaci obnovili kostol a s pomocou blahoslaveného dona Titusa si chcú obnoviť aj ducha.

Záujem o Titusa majú aj mnohé školy. „A to je vynikajúce, pretože práve mladí potrebujú poznať svoju životnú orientáciu pri budovaní Božieho kráľovstva,“ hovorí don Jozef Luscoň. Naposledy odovzdal relikviu žiakom na Cirkevnej základnej škole sv. Kríža v Kežmarku. Ale aj Vajnory, rodisko dona Titusa, sú často navštevované pútnikmi z rôznych kútov Slovenska. Tí z Lúky nad Váhom mali medzi sebou aj duchovného otca, správcu farnosti Mgr. Petra Cibiru, ktorý prínos púte zhrnul slovami: „Spoločné putovanie vždy posilní spoločenstvo, farskú komunitu a putovanie k Titusovi prebúdza aj túžbu poznať a naplniť svoje povolanie.“

„A je dôležité si uvedomiť, že rodičia a starí rodičia majú pri odovzdávaní myšlienok o povolaní veľmi dôležitú úlohu,“ dodáva don Luscoň.

Dnes je opäť 8. deň v mesiaci, tzv. Titusday, a saleziánska rodina si tento deň v modlitbe spomína na tých, ktorí rozlišujú svoje povolanie. Titus, neodpočívaj a pomáhaj nám!

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.