Blahoslavený Titus Zeman opäť prišiel medzi mladých

(Rabča, 11. mája 2023) – V obnovenom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči prijali v nedeľu 7. mája relikviu mučeníka za duchovné povolania bl. Titusa Zemana.

„V našej farnosti máme skoro 5000 veriacich a z toho je veľmi veľa mladých. Preto sme sa rozhodli, že je dobré, keď budeme mať medzi sebou blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktorý fandí mladým a oroduje za ich povolania. Relikvia nám prišla aj časovo veľmi vhod, nakoľko 4. júna pôjde k sviatosti birmovania okolo 12O birmovancov. Aj ich sme zapojili do duchovnej obnovy, ktorá odovzdanie relikvii sprevádzala,“ vysvetlil Pán farár Peter Bolibruch.

Je zaujímavé, že vo farnosti určitý čas ako kaplán pôsobil aj salezián don Jozef Čakánek. Tí najstarší si na neho pamätajú a v starých truhliciach sa ešte nachádzajú knihy, ktoré im zadovážil.

Informoval: Jozef Luscoň, SDBFoto: Miroslav Kovaliček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.