Blahoslavený Titus Zeman stále priťahuje mladých

(Vajnory, 7. decembra 2022) – Svedčia o tom aj púte, ktoré sa v jeho rodisku neustále uskutočňujú. V poslednom čase (29.11.) to boli žiaci zo Základnej cirkevnej školy sv. Uršule z Trnavy. Tridsiatka siedmakov si vypočula prednášku o povolaní a o živote blahoslaveného Titusa Zemana a mohli si aj zasúťažiť o pestré ceny.

Druhá pútnická skupina prišla do Vajnôr 3. decembra a pozostávala z miništrantov. Veľkú časť tvorili animátori spoločenstva Tymian, ktorí sa stretli vo Veľkom Bieli pri príprave ďalšieho ročníka tábora Tymian. Druhú časť tvorili miništranti a mladí ľudia z Kostolnej pri Senci a z okolia.

Ako sa vyjadril jeden z účastníkov púte: „Prosili sme, aby sa blahoslavený don Titus Zeman prihovoril u Pána Ježiša za naše povolania; aby sme ho spoznali a mali dosť síl nasledovať ho.“ Obidve púte boli ukončené na miestnom cintoríne, kde bol don Titus pochovaný.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.