Blíži sa deň otvorených dverí na saleziánskej odbornej škole v Žiline

(Žilina, 9. novembra 2018) – V dňoch 16.11. a 7.12. v čase od 9:00 do 13:30 budete môcť vidieť život na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky. Pre tých, ktorým nevyhovujú piatkové termíny je po dohovore k dispozícii aj nedeľa 2.12. od 14:30-17:00.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho preventívneho systému. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia, ktorí aj v škole priamo pracujú.

Poskytuje stredné odborné vzdelanie pre chlapcov v odboroch autoopravár, stolár, maliar, murár a od školského roku 2010/2011 aj grafik digitálnych médií. Taktiež umožňuje záujemcom získať si v škole aj maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.

Zdroj: www.sos.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.