Blíži sa Saleziánska synoda mládeže. Za slovenskú provinciu vycestujú dvaja mladí

Presne jeden mesiac zostáva do Saleziánskej synody mládeže (SSM), významnej iniciatívy, ktorú organizuje oddelenie pastorácie mládeže pri príležitosti dvojstého výročia sna dona Bosca z deviatich rokov. Od 11. do 16. augusta 2024 sa stovky mladých ľudí zo saleziánskych kruhov zídu na ikonických saleziánskych miestach na Valdoccu, Turíne či Colle Don Bosco, aby spolu so saleziánmi a dcérami Márie Pomocnice kresťanov mali príležitosť uvažovať, zdieľať sa a spoločne plánovať budúcnosť.

„Nie je to len stretnutie mladých ľudí. Je to proces, ktorý sa začal pred časom v provinciách, v rámci ktorého boli mladí ľudia pozvaní, aby spoločne kráčali, počúvali, hovorili a modlili sa s cieľom spoločne rozlišovať svoju budúcnosť a budúcnosť Cirkvi. Ide o vzájomné počúvanie, učenie sa jeden od druhého, premietanie evanjelia do situácií, ktoré objavujú vo svojich životoch,“ uvádza oddelenie pastorácie mládeže.

Na synode saleziánskej mládeže sa zúčastní 372 ľudí z 83 krajín (187 žien a 185 mužov), z toho 293 mladých ľudí, ktorí budú mať právo hlasovať na zhromaždení. Slovensko budú reprezentovať Lucia Zanovitová, ktorá sa podieľa na formácii animátorov v Dolnom Kubíne pri sestrách saleziánkach a Štefan Hlušák, aktívny v saleziánskom stredisku na Trnávke v Bratislave.

„Od momentu, keď som dostal pozvanie na synodu, je vo mne veľká radosť, vďačnosť, ale aj istá bázeň pred týmto poslaním zastupovať mladých zo slovenskej saleziánskej provincie,“ hovorí Štefan. Spoločne s Luciou majú za úlohu priniesť za mladých zo Slovenska obetný dar na záverečnú svätú omšu, čo im dáva príležitosť lepšie spoznať, čím žijú a o čom snívajú mladí z našej provincie.

„Najviac sa asi teším na tú atmosféru a som strašne zvedavá na celý program a tiež návštevu samotného Turína, lebo som ešte nemala možnosť toto mesto navštíviť,“ prezradila Lucia. Aké má očakávania od stretnutia Štefan? „Najviac sa teším na to, že sa stretneme mladí z 83 krajín sveta a na všetky spoločné chvíle rozhovorov, uvažovania, modlitby a snívania s pohľadom do budúcnosti. Ale aj na zdieľanie o radostiach, starostiach a najmä snoch saleziánskych mladých po celom svete. A očakávania? Uvidíme, čím všetkým nás prekvapí Duch Svätý,“ dodáva.

Posledný deň synody, 16. augusta, sa zároveň končí služba hlavného predstaveného saleziánov kard. Ángela Fernándeza Artimeho. Na tomto rozlúčkovom stretnutí venuje kongregácii knihu snov mladých s názvom Skryté diamanty (Hidden Diamonds), ktorá rovnako vznikla pri príležitosti 200. výročia sna dona Bosca z deviatich rokov. V knihe formátu „coffee table book“ odpovedá 200 mladých z 94 krajín zo všetkých kontinentov na otázku: Aký je tvoj životný sen? Medzi nimi je aj Slovenka Mária Furmanová, členka predsedníctva Domky – Združenia saleziánskej mládeže.

„Dúfame, že to bude krásny dar Bohu a mladým ľuďom, ako znak vďaky za dar dona Bosca a jeho misie zameranej na mladých ľudí,“ uzatvára koordinátor iniciatívy don Joebeth Vivo.

Synoda má aj svoju oficiálnu hymnu spolu s tanečnou choreografiou a webovú stránku sys2024.com.

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.