Blíži sa slávnostné otvorenie 24. Generálnej kapituly saleziánok

(Taliansko,Rím, 16. septembra 2021) – V piatok 17. septembra 2021 saleziánky oficiálne otvorenia XXIV. Generálnu kapitulu, ktorá sa koná od 11. septembra do 24. októbra 2021 v generálnom dome Inštitútu Dcér Márie Pomocnice v Ríme.

Na kapitule sú prítomné generálna predstavená, matka Yvonne Reungoat, sestry z generálnej rady a saleziánky z celého sveta. Ide o provinciálne predstavené a zvolené delegátky z každej provincie. Zo Slovenskej provincie svätého Jána Bosca sú na XXIV. Generálnej kapitule provinciálna predstavená Monika Skalová a sestra Marta Baňasová, ktorá je zodpovedná za pastoráciu mládeže v provincii.

Kapitula je skúsenosťou viery a schopnosti rozlišovania. Jej cieľom je počúvať Božie výzvy prítomné v dnešnej histórii; tvoriť spolu s mladými a mladými výchovnými komunitami život v srdci súčasného sveta. Udalosť sa bude vysielať naživo na kanáloch inštitútu FACEBOOK a YOUTUBE. Prvou udalosťou bude svätá omša o 7:00 hod. a o 9:30 bude nasledovať slávnostné otvorenie kapituly.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.