Bodka za prázdninami 2013

(Levoča, 3. septembra 2013) „Hľadajte ma a budete žiť!“ bolo motto, v ktorom sa niesla tohtoročná Bodka za prázdninami. Aktivita určená výlučne pre chlapcov sa už tradične odohrala na Mariánskej hore v Levoči. 29. ročník predstavil formou scénok z rôznych saleziánskych stredísk život proroka Amosa, ktorý sa snažil na vnuknutie samého Boha odvrátiť ľud od pokrytectva a nespravodlivosti.

Už od piatkového rána 30. augusta začali na Mariánsku horu v Levoči prichádzať skupiny chlapcov a mužov z rôznych miest, kde pôsobia saleziáni – Michalovce, Humenné, Košice, Prešov, Bardejov, Poprad, Rožňava, Banská Bystrica a Námestovo. Dohromady sa pri Bazilike Navštívenia Panny Márie zišlo okolo 200 chlapcov a viac ako 30 saleziánov.

Bodka za prázdninami 2013 bola odštartovaná divadelným programom Grammy Bodkár, do ktorého sa scénkami na tému „Hľadajte ma a budete žiť“ zapojila väčšina stredísk. Najlepší divadelný výkon ohodnotený trojčlennou porotou pripadol spolu s Grammy trofejou mladým zo strediska Košice – Tri Hôrky.

Súčasťou Bodky za prázdninami bol predovšetkým duchovný program. Samotná prítomnosť na Mariánskej hore znamená pre človeka väčšiu citlivosť na Božie volanie. Mnohí chlapci pristúpili k sviatosti zmierenia a prijali Krista do svojich sŕdc počas slávnostnej sv. omše.Zaujímavou časťou programu boli tematické workshopy pod vedením odborníkov. Starší chlapci tam mohli spoznať ako sa tvorí hudba, s čím musí hudobník zápasiť, ako by mal vyzerať animátor podľa dona Bosca alebo ako pristupovať k Biblii, aby bola aj pre mladého človeka pochopiteľná. Samozrejme, nechýbal ani workshop o duchovnom sprevádzaní.

Výzva na odvahu plávať proti prúdu, ktorá zaznela počas spomínanej sv. omše na záver Bodky za prázdninami, dala chlapcom na cestu domov posledný impulz, aby sa nebáli postaviť za Krista v prostredí, kde žijú. Božie slovo v podaní proroka Amosa „Hľadajte ma a budete žiť!“ nech im v tom pomáha.

informoval: Miroslav Podstavek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.