Bodka za prázdninami 2015 v Levoči sa bude niesť v jubilejnom duchu

(Levoča, 24. augusta 2015) – Posledný augustový deň, v pondelok, sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční Bodka za prázdninami 2015. Stretnutie chlapcov zo saleziánskych stredísk nad desať rokov už tradične organizujú saleziánski novici. Tohtoročná Bodka sa bude niesť v duchu osláv dvoch jubileí. Prvým je 200. výročie narodenia dona Bosca a druhým tridsiate výročie samotného podujatia. Heslom Bodky 2015 bude "POĎME NA TO!". Týmito slovami, ktoré adresoval don Bosco Pane Márii v istej situácii, chcú organizátori vyjadriť, že aj po dvesto rokoch s donom Boscom je tu chuť ďalej pracovať na šírení dobra a viery medzi mladými i v spoločnosti. Novici chcú spolu s chlapcami oživiť svoje nadšenie a zaviazať sa do budúcnosti – ísť ďalej s donom Boscom a Pannou Máriou.

Po registrácii o 9:00 čaká účastníkov o 9:30 tzv. Grammy Bodkár – programový vstup zložený zo scénok, ktoré si pripravia chlapci z jednotlivých stredísk na tému Bodky. Hodnotí sa myšlienka, kreativita a tiež prevedenie scénky. Víťaz získa putovnú cenu Grammy Bodkár. Počas dňa budú chlapci môcť pristúpiť k sviatosti zmierenia, čakajú na nich rôzne hry a workshopy a samozrejme nebude chýbať svätá omša. Tohtoročnej Bodky sa zúčastní aj samotný otec provinciál.

Informoval: Lukáš Závodník

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.