Bohatá ponuka projektu Salesian.online

(Rím, 22. apríla 2020) – Salesian.online je projekt, ktorý sa zrodil so spolupráce Študijného centra Don Bosco a Študijného centra Dcér Márie Pomocnice. Hlavným cieľom je poskytnúť široký výber originálnych dokumentov v spoľahlivej a citovateľnej forme: pramene, štúdie, digitálne zdroje a výskumy saleziánskej histórie, pedagogiky a spirituality.

Full-textové materiály, voľne stiahnuteľné, sú usporiadané podľa kategórií, tém, autorov, inštitúcií, výchovných štruktúr, skupín saleziánskej rodiny, času a miesta.

Pre túto karanténnu dobu, vzhľadom na nepretržité formovanie členov saleziánskej rodiny, stránka ponúka aj on-line kurzy o saleziánskom preventívnom systéme a pedagogike s množstvom didaktických materiálov, ktoré, na pravidelnej báze ponúka slovenský salezián Michal Vojtáš, pôsobiaci na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme.

Koordinátori projektu pozývajú navštíviť stránku www.salesian.online a sledovať FB stránku salesian.online, kde sú každý deň aktualizované informácie o nových materiáloch. Videozáznamy z rôznych seminárov a prednášok nájdete aj na kanáli YouTube.

Podľa ANS OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.