Bojuješ s roztržitosťou pri modlitbe?

(Bratislava, 7. decembra 2012) – V týchto dňoch vyšlo druhé vydanie modlitebnej knižky pre mladých „Žiť s Bohom“. Jej cieľom je pomôcť mladým, ktorí bojujú s roztržitosťou pri modlitbe a nevedia pomenovať hlavné pravdy našej viery, aby sa naučili správne orientovať. 

Pre život kresťana je rovnako potrebná aj osobná, aj „formulkovitá“ modlitba. Celý výzor knižky hovorí o tom, že náš život s Bohom je radostná, ale aj bolestná cesta, ktorá sa uskutočňuje práve v modlitbe.

Aj don Bosco napísal knižku „Giovane proveduto“ (Pripravený mladík). Bola pomôckou pre chlapcov a umožnila im mať všetky základné veci potrebné k dobrému prežívaniu duchovného života spolu na jednom mieste. Knižka „Žiť s Bohom“ je určená hlavne mladým, ale aj rodičom. Dá sa kúpiť na vrátnici provinciálneho domu saleziánov na Miletičovej alebo objednať u Františka Kuboviča SDB ( ferofsdb@gmail.com). Cena je 1,50 €.

2012_12_5__modlitebnik1.jpg

Informoval: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.