Bol by dnes don Bosco na sociálnych sieťach?

(Rím, Taliansko, 15. mája 2013) – Po dvoch formačných dňoch, ktoré sa konali na Saleziánskej pápežskej univerzite 3. – 4. mája, sa don Filiberto Gonzáles, radca pre spoločenskú komunikáciu, v krátkosti vrátil k téme pre online vydanie Vatican Insider, kde hovorí o súčasnej situácii v saleziánskej rodine v súvislosti so sociálnymi sieťami. Správa, ktorú Benedikt XVI. odovzdal pri príležitosti Svetového komunikačného dňa, ktorý sme si pripomenuli 12. mája, je stále aktuálna a aplikovateľná aj na saleziánov ako zasvätených, vychovávateľov a evanjelizátorov.

Kde sa nachádza saleziánska rodina na poli spoločenskej komunikácie?

Myslím si, že v oblasti spoločenskej komunikácie sme boli vždy prítomní. Don Bosco v tomto smere vytŕčal z davu. Môžeme dokonca povedať, že bol ambiciózny – svätým spôsobom – pretože chcel vyhrať čo najviac duší pre Pána. Keď písal svoj obežník o rozširovaní dobrých kníh, povedal, že toto je jedna z jeho apoštolských priorít, ktoré mu boli Bohom zverené. Tiež si myslím, že občas nám v tejto oblasti chýba odvaha, kreativita a pastoračno-výchovná vízia dona Bosca.

Prečo by saleziáni mali byť prítomní na sociálnych sieťach? Aký má zmysel pre ich apoštolát, aby používali Facebook a Twitter?

Ak sa pozrieme na príklad dona Bosca a na odporúčania v Stanovách, nájdeme niekoľko základných kritérií, ktoré sú aplikovateľné na dobu, v ktorej žijeme, na novú kultúru a nových mladých ľudí. Tieto kritériá sa dajú vyjadriť krátkymi frázami ako: kde sú mladí, tam sú aj saleziáni; salezián je otvorený a srdečný; pripravený spraviť prvý krok; salezián víta hodnoty sveta a odmieta lamentovať na znakmi doby; prijíma všetko, čo je dobré, zvlášť, ak je to pre dobro mladých. Ale ani to nestačí! Najdôležitejšia vec chýba. Kto bude komunikovať Božiu lásku miliónom mladých ľudí, ktorí žijú na novom digitálnom kontinente, komunikovať medzi nimi na týchto nových miestach a novým jazykom? Myslím, že toto je kontinent s najväčším počtom mladých, preto je aj najviac saleziánsky. Spása mladých sa stáva najdôležitejším kritériom pre prítomnosť a život na sociálnych sieťach.

Môžu sa pre mnohých saleziánov stať sociálne siete novým druhom oratória, kde stretávajú mladých ľudí?

Som presvedčený, že odpoveď je áno! Máme hmotné oratórium, máme virtuálne oratórium a obe sú skutočné! V oboch sú mladí ľudia, ktorí niečo hľadajú. Chcú sa učiť, zdieľať, zhovárať, vyjadriť sa, nájsť priateľov… To, čo im chýba je niekto, kto by ich sprevádzal, niekto otvorený a autentický, bez predsudkov, vždy pripravený oceniť novú kultúru. Dobrou vlastnosťou oratória je, že je vždy otvoreným miestom , ktoré závisí od kvality vzťahov a kde je každému pomáhané v raste. Sociálne siete sú priestorom, kde môže byť vytvorená rodinná atmosféra, s priateľstvami, spoločnou výchovou a hľadaním Boha. V tomto novom type oratória je miesto pre hodnoty a aktivity, v ktorých sú mladí hlavnými protagonistami, sprevádzaní spôsobom, akým don Bosco chcel a ako to aj sám robil na Valdoccu.

Bol by dnes don Bosco na Twitteri?

Som si istý, že don Bosco by bol na všetkých sociálnych sieťach, nielen preto, lebo je to v móde. Don Boscovo zapálenie pre Boha a za spásu mladých bolo také veľké, že bol schopný porozumieť a využiť jeden z najlepších spôsobov dostupných v jeho dňoch na propagáciu kultúry a myšlienok, kresťanskej výchovy, zvlášť písaným slovom. Nemohol byť fyzicky prítomný medzi všetkými mladými, no chcel to tak veľmi, že svoje „ihrisko“ rozšíril najviac, ako sa dalo, znásobil svoju prítomnosť, zväčšil svoje triedy a kazateľnice, z ktorých evanjelizoval. Zapájal sa inteligentným a efektívnym spôsobom do vydavateľskej a tlačiarenskej oblasti, ktoré boli vtedy najlepšími prostriedkami. Toto bol jeho spôsob prinášania evanjelia, rozširovanie jeho ideí. Našiel spôsob, ako byť prítomný medzi mladými a ich rodičmi a vychovávateľmi, prekračujúc bariéry a limity, ktoré mu kládli steny a časové plány. Toto bol jeho spôsob, ako zväčšiť a rozšíriť Valdocco.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.