Boží služobník Titus Zeman opäť vo svojom rodisku ako hlavná postava predstavenia

(Bratislava, 13. januára 2015) – Divadelnej hry Titus Zeman – Cesta za slobodou sa 11. januára dočkali aj diváci v Bratislave. Po decembrovej premiére v Žiline ju ponovici, ktorí ju autorsky i herecky pripravili, uviedli v Klube Titusa Zemana vo Vajnoroch.

Sála v rodisku Božieho služobníka dona Titusa bola zaplnená do posledného miesta, diváci museli aj stáť. Okrem mnohých členov saleziánskej rodiny z viacerých bratislavských stredísk sa predstavenia zúčastnili aj farníci z Vajnor. Medzi vzácnych hostí patrili príbuzní dona Zemana – jeho rodné sestry, synovec a ďalší – i vajnorský farár, páter Peter Slepčan.

Aj napriek tomu, že pódium bolo kvôli priestorovým obmedzeniam skromnejšie ako na žilinskej premiére, herecké výkony vtiahli celé obecenstvo do deja a preniesli naň aj silný zážitok. Scény z pokusu o prechod hranice a mučenia v komunistickom väzení ešte dlho rezonovali v obecenstve v podobe zdieľania spomienok na vlastné útrapy s režimom.

O ďalších reprízach predstavenia Titus Zeman – Cesta za slobodou vás budeme včas informovať.

tlFoto: Jozef Kajan ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.