Božia služobníčka Matilda Salenová: vzor pre dnešnú Sýriu

(Rím, Taliansko, 9. septembra 2013) – Situácia v Sýrii, ktorá je postihnutá konfliktom a násilím viac ako dva roky, pohla pápeža Františka k vyhláseniu zvláštneho dňa modlitby a pôstu 7. septembra. S týmto úmyslom je saleziánska rodina pozvaná spoznať menej známu postavu Božej služobníčky Matildy Salemovej (1904-1961 Aleppo, Sýria), ako inšpiráciu a podporu saleziánskej práce v Sýrii.

2013 09 09 ANS SyriaMatilda

 

Matilda Salemová bola moderná žena, praktická a schopná sama sa učiť. Videla situáciu ľudí v Sýrii, chápala, že mladí potrebujú profesionálnu kompetenciu. Vhodnou prácou a istým zamestnaním by vytvárali novú budúcnosť jej rodiska.Žila pre svoju krajinu. Neosvojila si ideológiu ani víziu žiadnej strany. Snažila sa na každého človeka pozerať Božími očami. Vo svojej milovanej Sýrii, teraz sužovanej vojnou, sa pokúšala budovať novú kultúru. K tomuto cieľu prispela veľmi štedro zo zdrojov vlastnej rodiny i rodiny, do ktorej sa vydala. Tiež ponúkla svoj život a chorobu pre dobro svojich krajanov.

Matilda žila život intenzívnej modlitby a dokázala vyvážiť rôzne aspekty svojej osobnosti. Bola bohatou vlastníčkou, inteligentnou manažérkou, matkou malých sirôt, všímavou cestovateľkou, elegantnou ženou, štedrou a veľmi milou hostiteľkou. Charakterizoval ju ekumenický a medzináboženský nadhľad v čase, kedy bol každý takýto prístup považovaný za podozrivý. Jej praktický entuziazmus bol nákazlivý, vybudovala si vzťah rešpektu a pomoci s každým, s moslimami, ktorí boli jej dobrými priateľmi, s ortodoxnými a s reprezentantmi kresťanov východného obradu.

Bola sýrskou ženou, ženou zo Stredného východu, rešpektovanou manažérkou vo svojej oblasti s bohatým zmyslom pre humor – moderná žena a Božia služobníčka.

Arcibiskup Fattal okomentoval jej smrť 27. februára 1961 zvolaním „Svätá Matilda!“.Modlitba k Božej služobníčke Matilde Salemovej je dostupná v taliančine a v iných svetových jazykoch TU.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.