Bratislava – Mamateyova

Saleziánske dielo v bratislavskej Petržalke, známe aj ako MAMATEYKA, pozostáva z mládeníckeho strediska a farnosti zasvätenej Titusovi Zemanovi. Stretávajú sa tu deti, mladí, rodiny i starší. Saleziáni aktívne spolupracujú aj so sestrami saleziánkami, ktoré pomáhajú v pastorácii, pri príprave na prijatie sviatostí. Spoločne tiež organizujú Orientačných dní – zážitkový preventívny program určený pre triedne kolektívy, ktoré na Slovensku vznikli práve v tomto stredisku.

Komunita

  • Ľudovít Baňovič
  • Ján Čapla
  • Róbert Flamík
  • Peter Lukáčik
  • Jozef Martinek
  • Jozef Pöstényi
  • Marián Valábek
  • Dušan Vilhan

Kontakt

Saleziánske mládežnícke stredisko MAMATEYKA, Mamateyova 4, 851 04 Bratislava

telefón: +421 902 446 688 (vrátnica strediska)

e-mail: fara.mamateyka@saleziani.sk (farnosť), direktor.mamateyka@saleziani.sk (direktor)

web: mamateyka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.