Bratislava – Miletičova

V saleziánskom dome na Miletičovej ulici v Bratislave býva jedna komunita, ktorá je rozdelená na pastoračnú a provinciálnu vetvu. Úlohou provinciálnej komunity je zabezpečovanie služby animácie celej slovenskej provincie v rozličných oblastiach jej života. Úlohou pastoračnej komunity je starostlivosť o farnosť na Miletičovej, o saleziánske mládežnícke stredisko a internát, ako aj animácia všetkých zložiek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia.

Komunita

 • Marián Čaputa
 • Stanislav Haburčák
 • Jozef Hrdý
 • Jaroslav Hoffer
 • Ján Holubčík
 • Marián Husár
 • Stanislav Hurbanič
 • Peter Jacko
 • Andrej Kňaze
 • Jozef Krušac
 • Jozef Kupka
 • Jozef Lančarič
 • Karol Maník
 • Aurel Menke
 • Patrik Mock
 • Marián Peciar
 • Igor Pecha
 • Jozef-Daniel Pravda
 • Pavol Seman
 • Jozef Skala
 • Jozef Slivoň
 • Peter Timko
 • Milan Urbančok
 • Marián Zachar

Kontakt

Saleziáni don Bosca, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

telefón: +421 2 55 422 800 (dom), +421 2 49 104 071 (farnosť)

e-mail: mileticova@saleziani.sk (dom), fara.mileticova@gmail.com (farnosť), mileticova@domka.sk (domka)

web: mileticka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.