Bratislava – Trnávka

Saleziánske dielo v bratislavskej časti Trnávka pozostáva z mládežníckeho strediska, farnosti, futbalového klubu SDM DOMINO, rodinného centra Mamy Margity s materskou školou a poradenského centra pre rodiny Family Garden. Denne tu stovky ľudí trávia zmysluplný čas. Širokú ponuku služieb využívajú ľudia z Trnávky a širšieho okolia, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Každý je vítaný.

Komunita

  • Ladislav Babača
  • Peter Bučány
  • František Kohút
  • Tibor Reimer
  • Radovan Rumanovič
  • Cyril Slíž
  • Vladimír Sopkanič
  • Vojtech Zeman

Kontakt

Okružná 13, 821 04 Bratislava
telefón: 0911 173 710 (fara), 0911 780 095 (oratórium)

e-mail: trnavka@saleziani.sk, trnavka.farnost@saleziani.sk, oratko@trnavka.sk

web: trnavka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.