Bratislavská Trnávka oslávila Deň farnosti

(Bratislava, 4. júna 2015) – Poslednú májovú nedeľu sa pri príležitosti posviacky kostola na Trnávke konal tradičný Deň farnosti. Udalosť odštartovala svätá omša na dvore oratória. Slávnostným kazateľom bol redemptorista a ľudový misionár Rastislav Dluhý.

Pre deti bol pripravený program vo forme rôznych kreatívnych a športových stanovísk, o ktoré sa postarali animátori a úsmevy na tvárach im vykúzlil aj šikovný kúzelník. Všetci prítomní sa mohli občerstviť chutným guľášom a inými dobrotami. Počas celej akcie bolo možné zakúpiť si za dobrovoľný príspevok špeciálne tričká a podporiť tak mladých z Trnávky, ktorí sa toto leto chystajú do Turína na oslavy 200. výročia narodenia don Bosca. Okrem toho mali veriaci možnosť zakúpiť si aj spomienkovú knihu s názvom Dotkol sa nás – Don Bosco medzi nami.

Bodka za celým dňom sa niesla v duchovnej atmosfére, a to adoráciou v kostole sv. Jána Bosca.

Zdroj: www.trnavka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.