Brazília oslávila 130 rokov saleziánskej prítomnosti

(Niterói, Brazília, 18. júla 2013) – 14. júla 1883 prišli do Rio de Janeira prví saleziánski misionári. Dnes, o 130 rokov neskôr, pozostáva saleziánska rodina zo širokého hnutia ľudí oddaných výchove a evanjelizácii mladých v krajine. Saleziánska práca v Brazílii sa začala v Niterói, blízko Rio de Janeira, v „Colégio Santa Rosa“, ktoré hostí členov saleziánskeho mládežníckeho hnutia počas Svetových dní mládeže 2013.

Pri otvorení mala škola len desať žiakov, no saleziánske dielo rýchlo silnelo a rástla jeho dôležitosť. Rozširovala sa práca, otvorili oratórium a to, čo vtedy volali „kurzy umenia a obchodu“. Rovnako poskytovali aj všeobecné, kultúrne a náboženské vzdelanie. Dokonca i v tom čase ponúkali študentom niečo, čo dnes voláme „holistické vzdelávanie“.

Výchova detí z chudobnejších vrstiev, obzvlášť detí bývalých otrokov a imigrantov, bola významným dôvodom pre otvorenie druhého saleziánskeho diela v Brazílii v roku 1885 – strednej školy „Coraçao de Jesus” v Sao Paole. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1892, prišli sestry Panny Márie Pomocnice kresťanov (FMA) do Guaratinguetá v štáte Sao Paolo a priniesli výchovnú charizmu dona Bosca a matky Mazzarelovej aj dievčatám. Za ďalšie významné obdobie rozvoja sa označuje jún 1894, kedy boli vyslaní misionári k domorodým ľuďom v Cuiabá v Mato Grosso, čo bolo štartom saleziánskeho misijného apoštolátu.

Charizma dona Bosca a jeho pedagogika založená na troch pilieroch rozumu, nábožnosti a láskavosti sa postupne rozširovali do celej krajiny. Otvárali školy od materských škôl po vyššie inštitúcie a technické školy, budovali oratóriá a diela so sociálnou asistenciou. Medzi domorodými ľuďmi bolo veľké hnutie misijných aktivít a saleziánom boli zverené desiatky farností.

V súčasnosti sú saleziáni v Brazílii rozdelení do šiestich provincií, ktoré spolu tvoria Konferenciu saleziánskych provincií v Brazílii (Cisbrasil). Sestry FMA majú deväť provincií, tiež združených do Konferencie (Cib). Od roku 2012 tieto konferencie spolupracujú na rôznych projektoch pomocou siete Rede Salesiana Brasil (RSB) a na národnej úrovni majú reálny vplyv.

Pre dona Nilsona Fariu, prezidenta Cisbrasil a RSB, zostáva don Bosco vzorom a paradygmou pre celú dnešnú saleziánsku rodinu, najmä pre jeho schopnosť dať do pohybu rôzne sektory vtedajšej spoločnosti na podporu výchovy a evanjelizácie mladých. „Pomocou týchto sietí sme povolaní, ako Cirkev, venovať sa formovaniu širokého hnutia osôb zasvätených evanjelizácii, výchove a spáse mladých.“

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.