Brožúrka Viera do vrecka o ďalších Slovákoch v procese blahorečenia

(Bratislava, 6. septembra 2018) – Poznáte mená siedmich Slovákov, ktorých životy ešte Cirkev skúma, aby ich raz mohla povýšiť na oltár? Viac o nich si môžete prečítať v aktuálnej septembrovej brožúrke z edície Viera do vrecka s názvom: Ďalší Slováci v procese svätorečenia, ktorú vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. „Božia prozreteľnosť nám nemusí vysvetľovať svoje dôvody. Nevieme, prečo zrazu Slovensko dostalo v priebehu dvanástich mesiacov dvoch nových orodovníkov v nebi: 30. septembra 2017 bol v Bratislave blahorečený salezián Titus Zeman a 1. septembra 2018 v Košiciach vyhlásili za blahoslavenú Anku Kolesárovú. No dve blahorečenia za jeden rok – to nás nenecháva na pochybách o Božej dobrote voči Slovensku. Je to veľká dvojnásobná milosť. Rovnako však je veľkou milosťou, že sme si uchovali v pamäti svedectvá aj na ďalšie životy podľa evanjelia.“ V septembrovej brožúrke si predstavíme tých, ktorí ešte nie sú blahoslavení, teda ich procesy blahorečenia ešte prebiehajú, Cirkev ešte skúma ich život a smrť. No už ich nazýva Božími služobníkmi. Ako veriaci sa k nim súkromne modlíme a vzývame ich o príhovor, o vyprosenie aj zázrakov. Takýchto Božích služobníkov má slovenská Cirkev momentálne sedem. Sú to: Alojz Mária Chmeľ z rehole Bosých augustiniánov, Ján Havlík z rehole lazaristov, Ján Ivan Mastiliak z rehole redemptoristov, otec a syn František a Tomáš Munkovci (Tomáš bol novic rehole jezuitov), a biskupi Ján Vojtaššák a Michal Buzalka.

Autorom brožúrky je Rastislav Hamráček, salezián kňaz. Ak sa chcete dozvedieť viac a prečítať si šesť príbehov siedmich mužov, pozrite si link: http://www.donbosco.sk/tovar/dalsi-slovaci-v-procese-svatorecenia

Publikáciu Ďalší Slováci v procese svätorečenia, ako aj ďalšie príručky vydané v roku 2018 či komplety brožúrok z minulých rokov s hodnotným zakladačom si môžete objednať na stránke www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02/502 31 398.

Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.