„Buďme evanjeliovým kvasom“ – stretnutie slovenskej saleziánskej rodiny

(Badín, 19. januára 2023) – Viac ako sto členov saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretlo, aby spoločne uvažovali nad Heslom 2023 („Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine“), ktoré don Ángel Fernández Artime, predložil všetkým saleziánom – zasväteným i laikom. Zástupcovia saleziánskej rodiny od Humenného až po Bratislavu sa zišli v srdci Slovenska, v Badíne, ktorý je na polceste medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

„Od posledného stretnutia ubehli už roky, ktoré boli predĺžené aj vďaka covidovej situácii. O to väčšia radosť naplnila všetkých účastníkov aj vďaka radostnej atmosfére, plnej horlivosti a odhodlania do života,“ vysvetlil delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

Víkendový pobyt mal bohatý a pestrý program: počúvanie a dôkladné prijatie posolstva hlavného predstaveného, návšteva Sampora, ktorý spolupracovníkom pripomenul bohatstvo chariziem v Cirkvi a spôsobov šírenia kvasu evanjelia. Každá voľná chvíľa bola naplnená množstvom rozhovorov, z ktorých sršali vzájomný záujem a prijatie. Prítomnosť provinciála saleziánov Petra Timka a provinciálky saleziánok Moniky Skalovej bola zároveň veľmi aktuálnym svedectvom o kvase.

„Krásnym momentom rodiny bol aj sobotný večer, ktorý bol obohatený prítomnosťou mladých. Nechýbalo v ňom ani veľké prekvapenie, ktoré sa odohralo v priamom kontakte s Valdoccom, kde sa k naším reprezentantom na turínskych dňoch spirituality prihovoril sám hlavný predstavený, skvele prekladaný do slovenčiny Robom Mrukom, prezidentom exallievov,“ povedal salezián spolupracovník Štefan Orkuty.

Večer ukončili spolupracovníci zaujímavou súťažou, v ktorej účastníci stretnutia mali za úlohu uhádnuť najznámejšie slovenské a rómske piesne podľa prvých tónov. „V súťaži sa presadili laici, hoci aj saleziáni ako napr. otec provinciál a hlavne don Luscoň, prejavili nebývalú snahu bodovať, čo mu vynieslo cenu útechy,“ prezradil Štefan.

V nedeľu sa spoločenstvo opäť podelilo do diskusných skupín. „Z ich výstupov môžeme mať istotu, že správa o kvase evanjelia a o posolstvách hlavného predstaveného sa bude šíriť po celom Slovensku. A to bol aj cieľ nášho stretnutia,“ s hrdosťou dodáva don Grach.

Tu sú niektoré výpovede účastníkov o tom, čo najviac zarezonovalo v ich srdciach:

„Vďaka tomuto spoločenstvu a úžasnej atmosfére sa cítim akoby bol don Ángel prítomný tu medzi nami.“ (saleziánka z Bratislavy)

„Sme povolaní, aby sme sa ako rodina zasvätených a laikov navzájom dopĺňali a obohacovali, boli kvasom. O kvas sa treba podeliť a saleziánska rodina má čo ponúknuť tomuto svetu aj svetu mladých, ktorí sú zrenicou v našom saleziánskom oku“. (Kamila z Prešova) „Oslovila ma spoluzodpovednosť – ponúkať, ako laici, svoje ruky zasväteným a preberať zodpovednosť.“ (Kristián z Michaloviec)

„Asi najsilnejšie sa zapísali dve slová – prítomnosť a komplementarita. Prítomnosť v tom najpriamejšom zmysle slova – buď medzi druhými, taký aký si, tam kde si a tak ohlásiš radostnú zvesť.Komplementarita ako vzájomné dopĺňanie a obohacovanie sa, spoločné kráčanie, pri ktorom sa obohacujeme a stávame sa darom pre druhých.“

Na otázku: – Čo si odnášaš z Dní spirituality saleziánskej rodiny? – sme sa opýtali aj vo video ankete.

Informovali: Pavol Grach, SDB a Štefan Orkuty, ASC

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.