Budú sa žiaci na náboženstve učiť o bl. Titusovi Zemanovi?

(Poprad, 29. marca 2019) – Dňa 26. marca sa v Poprade uskutočnilo stretnutie katechétov Spišskej diecézy. Ich cieľom bolo zamyslieť sa, ako včleniť do učebných osnov náboženskej výchovy slovenských blahoslavených.

S osobnosťou dona Titusa Zemana oboznámil katechétov don Jozef Luscoň SDB. Predstavil ho ako kňaza, ktorý horlil za dobro Cirkvi. Poukázal na Titusovo presvedčenie, že kňazské povolanie má nesmierny význam pre spoločnosť, a preto sa všemožne usiloval prebudiť i zachrániť duchovné povolania. Za to obetoval i svoj život. Don Luscoň v príhovore zvýraznil zanietenosť blahoslaveného za miništrantov a ponúkol katechétom aj literárny triptych ako odozvu na Synodu o mládeži. Ide o tri publikácie, za pomoci ktorých sa dajú formovať mladí ľudia a ich povolanie.

"Som milo prekvapený, koľko záujemcov prišlo, bolo nás vyše šesťdesiat. V našom katechetickom centre sme si uvedomili, že poznať našich blahoslavených má pre nás veľký význam. Odovzdali nám skúsenosti, ako sa žije s Bohom i v ťažkých situáciách. A aj mladí ľudia by mali poznať týchto našich velikánov, pretože ich svätosť je nám priestorovo i časovo najbližšia. Prednášajúci nás informovali aj o materiáloch, knihách, filmoch, artefaktoch i aktivitách, ktoré sa ponúkajú pri šírení úcty k našim veľkým rodákom," povedal spišský vikár pre katechézu vdp. Viktor Pardel.     Ďalším krokom bude vypracovanie katechéz, ktoré by nových blahoslavených predstavili mladým v ich jazyku.

Informoval: JL

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.