„Budúcnosť kongregácie závisí na kvalite formácie,“ hovorí hlavný predstavený

(Rím, Taliansko, 4. apríla 2013) – Hlavný predstavený odoslal kongregácii počas obdobia osláv Veľkej noci nový obežník „Povolanie a formácia: dar a úloha“. Jeho cieľom je ilustrovať krásu a požiadavky saleziánskeho povolania a formácie a zároveň poukázať na súčasnú situáciu „nepevnosti“ v povolaniach. List má dve základné časti.

Pevnosť a vernosť v povolaní

Hlavný predstavený vyzdvihuje potrebu pomáhať dosiahnuť pevnosť v povolaní mladým spolubratom a tým, ktorí už urobili definitívne rozhodnutie žiť svoje povolanie verne. Nestálosť v povolaniach je obzvlášť vidieť v štatistikách, s ktorými chce hlavný predstavený oboznámiť celú kongregáciu, aby si bola vedomá problémov a mohla pomôcť tak, že prevezme zodpovednosť.

Spomína dva aspekty, ktoré sa dopĺňajú:

– Zlá idea o povolaní; niekedy je identifikované ako osobný projekt motivovaný potrebou sebarealizácie. Na začatie cesty zasväteného saleziánskeho života sú často slabé alebo nedostatočné dôvody, niekedy im chýba zrelá uvedomelosť. Krehkosť a nevernosť sa stáva často výsledkom ignorácie motivácií. – Kultúra, v ktorej dnes žijeme, ponúka príležitosti, ale rovnako aj risk. Zdrojom, ale i výzvou pre cestu povolania je jej antropologické chápanie. Je tu potreba autenticity, zmyslu slobody, histórie, neustáleho naberania skúseností, ocenenia vzťahov a citov, náročnosti v zriekaní sa vecí a zotrvávaní vo vernosti. Tieto antropologické aspekty, aj keď sú náročné, sú potrebné pre zasvätený život, ktorý si vyžaduje byť plne ľudským a teda dôveryhodným.

Formácia povolaní

Povolanie je základom pre cestu formácie a formácia teda slúži plnému rozvinutiu povolania. Obe sú darom i úlohou.Každý život jednotlivca je povolaním, život je teda odpoveď na Božie volanie. Povolanie nie je principiálne ľudský projekt, ale Boží plán pre každého jedného: je to plán rozpoznávať, akceptovať a žiť. Na počiatku uvedomenia si našich individuálnych životov je objavenie svojho povolania – žitie povolania trvá celý život. Je to volanie na misiu, ktorá je nám zverená Bohom, teda bez misie nie je povolanie. Misia spolu s povolaním dávajú formu a obsah formácii.

Don Chávez opäť ako ciele navrhuje základné prvky saleziánskej identity povolania: poslanie k mladým (podriadiť sa Kristovi, Dobrému pastierovi), bratstvo v jednote poslania (spoločný život ako miesto a cieľ formácie), zasvätenie Bohu (dosvedčovať radikálnosť evanjelia), zdieľanie života a poslania (animovanie apoštolských komunít v duchu dona Bosca), v srdci Cirkvi (jej budovanie), otvorenie sa reálnym okolnostiam na uvedomenie si charizmy.

Hlavný predstavený na konci listu vyzýva, aby budúca aj prebiehajúca formácia boli „absolútne životnou prioritou kongregácie“ a obracia sa na Máriu s prosbou o naše sprevádzanie tak, ako to robila od začiatku a počas celej saleziánskej histórie.

416. list hlavného predstaveného je okrem budúceho komentára k Heslu 2014 posledným tematickým listom počas mandátu dona Cháveza.

Kompletný text je dostupný v taliančine TU.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.