Bývalá generálna predstavená saleziánok dostala Rad Čestnej légie

(Rím, 8. decembra 2021) – V utorok 30. novembra sa v Ríme vo Villa Bonaparte, sídle Francúzskeho veľvyslanectva pri Svätej stolici, konala mimoriadna slávnosť udelenia štátneho vyznamenania Radu čestnej légie Francúzskej republiky. Vyznamenaná bola bývalá generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sestra Yvonne Reungoat.  

Cenu odovzdala Jej Excelencia, veľvyslankyňa Francúzska pri Svätej stolici pani Elisabeth Beton Delègue, ktorá vyjadrila svoju radosť z vďaky a úcty francúzskeho národa matke Yvonne Reungoat, za angažovanosť a za misiu, ktorú vykonáva v službách výchovy najchudobnejších mladých ľudí v mnohých krajinách, spolu so všetkými sestrami z Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

„Ďakujem pani veľvyslankyni za túto veľkú a delikátnu pozornosť, ktorá odhaľuje jej citlivosť pre podporu, posilnenie postavenia žien a zasvätených žien, uznávajúc jeho špecifické miesto v spoločnosti. Toto vyznamenanie by som chcela venovať všetkým zasväteným ženám sveta, ktoré tým, že odovzdali svoj život Bohu, dali ho do služby tým najchudobnejším, najznevýhodnenejším, odvrhnutým,“ prihovorila sa prítomným sr. Reungoat.

Rad Čestnej légie je najvyšším francúzskym štátnym vyznamenaním. V súčasnosti je udeľované nielen za vojenský, ale aj kultúrny, vedecký a spoločenský prínos pre Francúzsko. Inštitút FMA vďačne privítal menovanie, ktoré udelila Matke Yvonne Francúzska republika, čo bude mať pozitívne ohlasy nielen vo Francúzsku, ale aj v celom saleziánskom svete.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.