Bývalí ašpiranti pokračujú v spoločných stretnutiach

(Partizánska Ľupča, 24. novembra 2014) – V dňoch 21.-23. novembra sa pätica mladých mužov, ktorí iba v máji tohto roku ukončili after-ašpirantské stretnutia o rozlišovaní povolania rozhodla, že sa opäť stretnú a vykročia na cestu k zrelosti.

Stretnutie prebehlo pod vedením dona Dušana Vilhana SDB neďaleko Partizánskej Ľupče. Hlavnou náplňou stretnutia bolo spoločné zdieľanie sa o hľadaní Božej vôle v realite každého účastníka. O formačnú časť sa postaral don Vilhan, ktorý prezentoval problematiku zrelosti. "Je to po prvýkrát čo bývalí ašpiranti iniciovali takéto stretnutie, aby pokračovali v ceste, na ktorú sa spoločne vydali," dodáva.

Program bol obohatený aj spoločnými výletmi do Vlkolínca a Liptovských Sliačov. Skupina mladíkov týmto podujatím vyjadrila svoju túžbu naďalej udržiavať medzi sebou kontakt a zároveň vykročiť spoločne na cestu k zrelosti v otázke "Čo odo mňa chce Boh?" Počas stretnutia si spomenuli v modlitbe i na dona Karola Maníka, ich vtedajšieho formátora a venovali mu spoločnú fotografiu.

Informoval: Štefan MoravčíkFoto: Dušan Vilhan

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.