Štipendium pre žiakov školy v Doba

Čadská republika je piata najväčšia krajina v Afrike a má širokú škálu tropických podnebí od severu po juh. Avšak krajina je známa aj pre vysokú mieru chudoby. Preto tu svoju misiu založili aj saleziáni v roku 1995 a odvtedy budujú materské, základné a stredné školy, technické učilištia a pastoračné centrá pre mladých. Jednou zo škôl, ktorú založili po roku 2013 je aj naša partnerská škola v meste Doba.

Základná škola má celkovo sedem ročníkov, v ktorých študuje každoročne  približne 430 študentov. V triede sa tak učiteľ niekedy musí venovať viac ako 50 žiakom naraz. Finančné náklady pre vedenie a správu školy sú preto veľmi nákladné a saleziáni sú vďační, za každú pomoc. Naše misijné oddelenie začalo školu podporovať v roku 2021.

Projekt sme v roku 2021 podporili sumou 10 000 eur.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.