Časopis Rebrík privádza deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich

(Bratislava, 18. septembra 2023) – Rebrík je na Slovensku jediný katolícky časopis pre deti prvého stupňa ZŠ, pričom obsahuje aj rubriky pre predškolákov. Práve táto jedinečnosť ho líši od všetkých ostatných časopisov určených pre deti tohto veku a je základným kameňom nášho časopisu.

Časopis REBRÍK pomáha deťom duchovne rásť a formovať ich. Usiluje sa ukazovať tie najdôležitejšie hodnoty, ktorými sú rodina, láska, domov, viera, dôvera a cez motivačné články vedie deti k zapájaniu sa do života v škole, vo farnosti, k aktivitám v komunite, v ktorej sa pohybujú.

Prvé číslo vychádza v septembri školského roka, ročník končí 10. číslom v júni. Predplatné vo výške 22 € obsahuje 10 čísiel časopisu a zahŕňa aj poštovné. Rebrík si môžete objednať na eshope Vydavateľstva DON BOSCO www.donbosco.sk, cez stránku časopisu www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587. Predplatné na školský rok 2023/2024 nájdete TU

Časopis má nosné rubriky s hlbšími témami, ale aj veľa námetov pre projektové vyučovanie a ďalšie tvorivé aktivity. Ponúka doplnenie a spestrenie učiva formou zaujímavých úloh.

V 34. ročníku čitatelia nájdu:

• Vždy jednu nosnú tému, od ktorej sa budú odvíjať aj ďalšie rubriky.• Rubriku Písmenková polievka – výber z hodnotných kníh pre deti od slovenských autorov aj s pôvodnými ilustráciami.• Rubriku venovanú prehĺbeniu osobnej viery – môže sa použiť na ako doplnok k vyučovaniu náboženstva. V 34. ročníku bude rubrika rozoberať skutky milosrdenstva.• Rubriku venovanú rozvojovému vzdelávaniu – v tomto ročníku bude zameraná na jedinečnosť každého človeka na zemi.• Na 12 stranách pracovné listy plné veselých úloh – Škola stonožky Jožky pre predškolákov; Rika v Hádankove na spestrenie hodín matematiky a slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ ZŠ; Veselí duchom ako doplnok pre vyučovanie náboženstva pre 1. stupeň ZŠ; pracovný list vyzývajúci k zaujímavým aktivitám v každom mesiaci školského roka; LE PO RE LO vždy o niektorom svätcovi s 12 obrázkami spojenými so štvorveršovými textami o jeho živote. • Rubriku Slovensko mojimi očami – pripravujú ju čitatelia – opisujú v nej svoju obec, jej krásy, zaujímavosti, výnimočných ľudí pochádzajúcich z obce. Reportáže o rozličných zaujímavostiach spojených s témou daného čísla či liturgickým obdobím.• Prílohu, ktorou môžu byť vystrihovačky, stolové hry, skladacie knižky s rozličnými aktivitami, modlitbami alebo príbehmi

Aby sa časopis dal čo najlepšie využiť pri práci s deťmi, každý mesiac pripravujeme na www.rebrik.sk:• metodiku pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov, ktorú zverejňujeme. Každý mesiac je v nej pripravené minimálne jedno stretko či vyučovacia hodina s využitím článkov v danom čísle Rebríka.• pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou – pre každý ročník osobitne. Sú výbornou pomôckou pre vedenie detí k čítaniu s porozumením.• na vymaľovanie podobizeň svätého, o ktorom bude LE PO RE LO v danom Rebríku.• modlitby pre deti na každý deň s názvom 3+2.

Peter Novák a Katarína Jantáková,Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.