Časopis Rebrík vstupuje už do svojho 35. ročníka!

Je to tak. Rebrík je na Slovensku jediný katolícky časopis pre deti prvého stupňa ZŠ, pričom obsahuje aj rubriky pre predškolákov. Jeho cieľom je pomôcť deťom duchovne rásť a formovať ich. V školskom roku 2024/2025 oslavujeme s Rebríkom krásnych tridsaťpäť rokov.

V 35. ročníku prinášame aj stránky zamerané na podčiarknutie učiva náboženstva tak, aby v deťoch rozvíjali schopnosť náboženského dialógu a úsudku. Budú pripravené na základe nového kurikula rímskokatolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy.

Nosné témy časopisu ponúkajú možnosť hlbšie načrieť do rozličných oblastí spojených so sviatkami, s liturgickým obdobím či s fenoménmi, s ktorými sa deti stretávajú pri rôznych príležitostiach. V novom ročníku sa Rebrík bude postupne venovať storočnici pôsobenia saleziánov na Slovensku, vyberie sa za túžbami a snami detí, nakukne do tajomstva farieb, bude zisťovať, čo vidíme očami a čo srdcom, ukáže čitateľom, ako rozumne hospodáriť či objavovať život pod lupou. Zaostrí na zvieratá, ktoré chováme doma, na každodenný chlieb, vodu a aj na srdce.

Časopis Rebrík tiež ponúka doplnenie a spestrenie ďalšieho školského učiva formou zaujímavých úloh. Cez motivačné články vedie deti k zapájaniu sa do života vo farnosti či k aktivitám v komunite, v ktorej sa pohybujú.

• S každým číslom pripravujeme metodiku pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov, ktorú zverejňujeme na www.rebrik.sk. Každý mesiac je v nej pripravené minimálne jedno stretko či vyučovacia hodina s využitím článku v aktuálnom čísle Rebríka.

• Na tejto webovej stránke taktiež mesačne ponúkame pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou – pre každý ročník osobitne. Dajú sa vypracovať po prečítaní časopisu a sú výbornou pomôckou pre vedenie detí k čítaniu s porozumením.

• Rovnako na webe každý mesiac prinášame na vymaľovanie podobizeň svätého, ktorému je venované LePoReLo – veršovaný životopis v časopise.

• Zverejňujeme tu aj modlitby pre deti na každý deň s názvom 3+2.

Aj 35. ročník časopisu Rebrík pokračuje v šírení nádeje a privádza deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.