Cecilfest na SOŠ v Žiline odhalil mnoho hudobných talentov

(Žilina, 6. decembra 2018) – Svätú Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov oslávili aj žiaci ubytovaní na školskom internáte pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. V predvečer jej sviatku usporiadali prehliadku študentských hudobných talentov. Ich vystúpenia krátko prerušovalo čítanie úryvkov z jej životopisu.

Na úvod vystúpila rocková dvojica. Nasledovalo vystúpenie s akustickými gitarami v podaní nadstavbára Tobiáša Vyhnala a Mária Timoteja Artima. Podľa jeho vlastných slov, na Cecilfeste ho najviac oslovila "možnosť ukázať svoj talent pred druhými".

Štafetu prebrali heligonkári. Podobne ako ostatné hudobné telesá aj oni mali pripravených viacero príspevkov. "Na bubny hrám pol roka, na ozembuchu možno rok a pol," povedal o svojich skúsenostiach Dano Poleč, ktorý ich sprevádzal na bicích.

Do diania sa zapojili aj asistenti. Spoločne so žiakmi zabavili publikum spevom a hrou na husle. Nechýbala hra na klavír či dychové nástroje. K pobaveniu publika prispela skupina "Čo kuchyňa dala", ktorej členmi boli žiaci, vychovávatelia i kandidáti na saleziánske povolanie, aktuálne prítomní na škole. Aké hudobné nástroje použili, naznačuje už názov skupiny. Sprevádzaní fľaškami, hrncami, naberačkami a iným kuchynským náradím, zaspievali pieseň Chváľte služobníci. Týmto netradičným spôsobom otvorili nesúťažnú časť vystúpení.

Do porotcovských kresiel zasadli štyria členovia. Vedúca zboru La Famiglia Barbora Lipková Brosová a učiteľka ekonomických predmetov Adriana Tvrdá tvorili nežnejšiu časť poroty. Mužov zastupoval vychovávateľ a hudobník Peter Csambal a maturant Samuel Kováčik.

Čas hodnotenia a rozhodovania o poradí vypĺňali rôzne premiešané hudobné telesá. V súťaži profesionálov zaujal prvé miesto Adam Chovanec s klavírom, druhé Andrej Červeňan s trúbkou. Amatérsku súťaž vyhralo hudobné duo Matej a Matúš s elektrickou gitarou a bubnami. Za nimi nasledovali heligonkári a gitaristi. Špeciálnu cenu za odvahu a pokrok v hre na hudobný nástroj si vyslúžil začiatočník Lukáš Tereštík.

Celé podujatie bolo možné sledovať v priamom prenoste prostredníctvom sociálnych sietí.

Informoval: Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.