Celoslovenské stretnutie mladých v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie

(Šaštín, 3. septembra 2014) – V nedeľu 14. septembra sa v Šaštíne uskutoční celoslovenský mládežnícky program 7BOLESTNÁ. Toto podujatie je odpoveďou na pozvanie slovenských biskupov pripraviť program pre mladých pri príležitosti Roka Sedembolestnej. Organizátorom je Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

Prečo 7BOLESTNÁ?„Týmto programom túžime preniknúť do Máriinych bolestí rečou dnešných mladých. A to nie sú len slová úst, je to aj reč tela. Preto sa v programe budú striedať svedectvá s umeleckými vyjadreniami. V programe prejdeme oblúkom od Ježišovho detstva, cez umučenie a smrť až po vzkriesenie.“

Program 7BOLESTNÁ bude nasledovať po Diecéznom stretnutí mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať taktiež v Šaštíne. Viac informácií o tejto akcii sa nachádza na stránke www.cliptime.sk.

V Šaštíne bude po nedeľnom programe 7BOLESTNÁ nasledovať v pondelok každoročná Národná púť k Sedembolestnej. Účastníkom programu 7BOLESTNÁ preto organizátori ponúkajú možnosť ubytovania v školách, aby sa mohli v pondelok púte zúčastniť.Akciu 7BOLESTNÁ nájdete aj na facebooku.

Pre tých, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť osobne prinesie Televízia Lux v nedeľu 14. septembra program v priamom prenose:18:00 – 18:50 dramatizovaný ruženec19:00 – 20:30 úvodná sv. omša21:30 – 23:00 večerný program 7BOLESTNÁ

Viac informácii na bazilika.sk/7bolestna

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.