Celoslovenskú púť pre miništrantov PUMIN bude sprevádzať bl. Carlo Acutis

(Šaštín, 19. apríla 2021) – Púť pre miništrantov a ich priaznivcov sa uskutoční v sobotu 8. mája od 10:00 – 13:00 hod. Podujatie bude tento rok prebiehať online formou a bude vysielané naživo z "obývačky" kláštora otcov pavlínov prostredníctvom YouTube kanála.

Centrálnou témou a mottom púte je Vakcína "ACUTIS". Moderný mladík, blahoslavený Carlo Acutis, žil síce len 15 rokov, ale príkladným životom. Bol veľmi zručný v IT oblasti (tvorby webových stránok, strihu videí a pod.) a zároveň mal vo veľkej úcte Oltárnu sviatosť, podobne ako Dominik Savio. Carlo našiel "vakcínu" na choroby dnešných čias. V čom spočíva? O tom bude hovoriť v katechéze salezián don Jozef Luscoň.

Na túto tému bude zameraný aj online kvíz, v ktorom si online-pútnici budú môcť zmerať sily a vyhrať zaujímavé vecné ceny. Stačí si zabezpečiť smartphone.

Súčasťou programu bude aj online poklona pred Oltárnou sviatosťou s prosbami miništrantov z celého Slovenska. Na záver púte sa miništrantom prihovorí otec biskup Ján Kuboš.

Viac informácií o PUMINE a registráciu na púť nájdete na webe: bit.ly/pumin2021.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.