Celoslovenský miništrantský tábor sa niesol v benediktínskom duchu

(Hronec, 13. augusta 2014) – V Hronci pri Brezne sa uskutočnil v čase od 13. do 19. júla v poradí už 17. letný pobytový tábor TYMIAN 2014. Tohtoročný tábor s názvom ORA et LABORA nadviazal na vlaňajší tábor o Cyrilovi a Metodovi a bol zameraný na benediktínov. Tí totiž pokračovali, po odchode žiakov sv. Metoda, v odovzdávaní kresťanských hodnôt nášmu národu. Chlapci sa stali súčasťou dobrodružstva prvých mníchov na našom území, ktorí šírili kresťanstvo.

Skoro 80 účastníkov z celého Slovenska absolvovalo bohatý duchovný i športovo-dobrodružný program. Okrem tradičných hier nechýbali ani miništrantské workshopy, duchovné obnovy, celodenné výlety na Chopok a Ďumbier, nočné adorácie v Pustovni či beseda so skutočným mníchom – benediktínom. Ako sa vyjadril don Luscoň: „Budúcoročný tábor sa ponesie v duchu dvojstého výročia narodenia dona Bosca, ktorý vychoval Dominika Savia, patróna miništrantov. Takže chlapci sa už teraz majú na čo tešiť."

 


 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.