Cena Jozefa Búdu in memoriam pre dona Heribana

(Bratislava, 25. januára 2021) – Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca po piatykrát udelila Cenu Jozefa Búdu. Zo sedemnástich nominovaných v oblasti biblickej exegézy sa tentoraz stali držiteľmi ceny Dr. Juraj Feník, PhD. a in memoriam prof. ThDr. Jozef Heriban SDB, Dr. h. c.

Rada časopisu sa po prvý raz rozhodla udeliť Cenu Jozef Búdu aj in memoriam a to prof. ThDr. Jozefovi Heribanovi SDB, Dr. h. c. (1925 – 2009) z príležitosti 1 600. výročia úmrtia sv. Hieronyma, patróna biblistov, ako i z príležitosti Roku Božieho slova 2020. Týmto spôsobom sa už aj slovenská biblická obec pripojila k tým, ktorí vzdali hold celoživotnému dielu prof. dona Jozefa Heribana.

Profesorovi Heribanovi vďačí slovenská biblická veda skutočne za veľa. Vedeckými publikáciami v zahraničných jazykoch a proaktívnou zahraničnou prednáškovou činnosťou ju pozdvihol na medzinárodnú úroveň. Jeho neoceniteľným prínosom pre biblické vedy na Slovensku i v zahraničí je Príručný lexikón biblických vied (1992), ktorý bol preložený i do taliančiny a  v súčasnosti je ešte stále aktuálnym nástrojom pre štúdium a vedecké skúmanie Božieho Slova.

Vyhlásenie držiteľov Ceny Jozefa Búdu za obdobie 2019 – 2020 sa uskutočnilo online v Nedeľu Božieho slova, 24. januára 2021. Slávnostne odovzdanie cien sa presúva do obdobia, keď to epidemická situácia na Slovensku umožní.

Podľa biblica.sk rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.