Cenu Mesta Šaštín-Stráže získala miestna komunita saleziánov

(Šaštín-Stráže, 21. novembra 2013) – Každoročne bývajú na základe rozhodnutia a schválenia mestského zastupiteľstva a primátora mesta Šaštín-Stráže ocenené osobnosti, jednotlivci alebo kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, alebo o šírenie dobrého mena mesta. Zvyčajne sa tieto ocenenia odovzdávajú na slávnostnej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska v Kultúrnom dome v časti Šaštín, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podobne tomu bolo aj tento rok, pri piatom ročníku odovzdávania ocenenia.

Mestské zastupiteľstvo a primátor na svojom zasadnutí dňa 21.10.2013 schválili udelenie Ceny mesta Šaštín-Stráže miestnej komunite Saleziánov dona Bosca za príkladnú prácu pri výchove a formovaní mládeže v mimoškolskej činnosti v Šaštíne-Strážach. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo v nedeľu 27.10.2013 v Kultúrnom dome v Šaštíne. Celkovo boli tohto roku ocenení piati jednotlivci (traja lekári, literárna vedkyňa-pedagogička-spisovateľka, súkromný podnikateľ) a štyry kolektívy (okrem komunity SDB aj ZŠ Šaštín-Stráže, Zariadenie pre seniorov, Firma Tatrachema). Je to veľmi významné ocenenie  práce nielen súčasnej komunity, ale každého jedného spolubrata, ktorý pôsobil v tejto komunite od roku 1924, či už verejne, alebo tajne, počas rokov neslobody totalitného režimu. Toto ocenenie vnímame v kontexte blížiaceho sa 90.výročia príchodu Saleziánov dona Bosca na Slovensko, keď na základe rozhodnutia biskupov Slovenska vznikla prvá saleziánska rehoľná komunita 8.septembra 1924 práve v Šaštíne, ale aj v kontexte prípravy na 200.výročie narodenia nášho zakladateľa sv. Jána Bosca.

Informoval: Marek Michalenko

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.