Českí a slovenskí koadjútori sa na stretnutí modlili za nové povolania

(Orlí hnízdo, 9. mája 2022) – V deň sviatku svätého Dominika Savia sa v českých Beskydách, na Orlím hnízdě, stretli saleziáni koadjútori z Čiech a Slovenska.

Hostitelia pripravili slávnostnú večeru a po spoločných modlitbách strávili koadjútori zvyšok večera v bratských rozhovoroch. Sobotné doobedie patrilo najmä práci s drevom a brigáde okolo domu. Poobede si účastníci stretnutia pozreli výrobu tradičných českých výrobkov spojenú s ich ochutnávkou.

Večer nasledovalo už pravidelné podelenie sa, kto kde je, čím žije, čo robí. Bolo to veľkým obohatením najmä pre mladších spolubratov v tzv. základnej formácii, vidieť tú pestrú paletu možností apoštolskej práce a realizácie v rámci saleziánskeho povolania.

Spestrením bolo predstavenie českej misijnej prítomnosti v Bulharsku a slovenskej v Jakutsku. Z bulharskej Starej Zagory prišiel aj misionár z Argentíny, a tak okrem slovenčiny a češtiny bolo možné počuť aj taliančinu, španielčinu či bulharčinu.

Stretnutie zakončili koadjútori v Nedeľu Dobrého Pastiera spoločnou svätou omšou, počas ktorej sa modlili aj za nové duchovné povolania, zvlášť koadjútorské. Po spoločnej fotke a sladkej bodke za dobrým obedom sa už naši saleziáni koadjútori, povzbudení chvíľami bratského stretnutia, rozišli do svojich komunít.

 

Informoval: Daniel Imriška SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.