CESTA (budúceho) SALEZIÁNA (+VIDEO)

 

Drahí saleziánski priatelia,

radi by sme Vám priblížili aspoň malú časť CESTY SALEZIÁNA.

Vždy sa všetci veľmi tešíme, keď k nám do strediska pribudne nový mladý salezián, ktorý sa plný energie a nadšenia pustí po stopách dona Bosca a venuje sa naplno mladým.

Aby sme niečo takéto mohli zažiť, je potrebná dlhá a náročná cesta, ktorá sa začína už v období prípravy mladých počas víkendov ako AŠPIRANTOV = cesta rozlišovania povolania. Samotná saleziánska formácia trvá jedenásť, niekedy až dvanásť rokov. Začína sa PREDNOVICIÁTOM, ktorý je v Košiciach. Kandidáti sa tu oboznámia s celou cestou saleziána a môžu tak postupne objavovať svoje povolanie. V Poprade sa chlapci jeden rok pripravujú v NOVICIÁTE. Po ňom nasleduje POSTNOVICIÁT v Žiline, v ktorom sa učia, čo to znamená rozlišovanie, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou a či je možné byť verným v tak krehkom svete a usilovať sa dnes o originálnu svätosť.

Ďalšou etapou je tzv. PEDAGOGICKÁ PRAX, ktorú si bratia môžu vykonať v rôznych domoch saleziánskej provincie na Slovensku. Dĺžka jej trvania je rôzna, môžu to byť dva, niekedy tri roky. Potom už prichádza na rad samotné ŠTÚDIUM TEOLÓGIE pre tých, ktorí sa rozhodnú stať sa KŇAZMI. Slovenskí saleziáni študujú teológiu štyri roky v Turíne, v kolíske saleziánov, kde don Bosco začal a rozvíjal svoje dielo. Pravdaže, je aj možnosť zostať rehoľným bratom – KOADJÚTOROM.

Po kliknutí na fotku sa otvorí VIDEO

Z testamentu dona Bosca pre dobrodincov:

„Bez vašej podpory by som toho zvládol iba málo, alebo nič. Vďaka vašej pomoci sme v spolupráci s Božou milosťou zotreli veľa sĺz a zachránili mnoho duší.“

 

V tomto roku nás formácia 18 saleziánov stojí 160 000 eur.

MESAČNÉ VÝDAVKY NA FORMÁCIU SALEZIÁNA

 

120 eur – ašpirant (na skupinu)175 eur – formácia v prednoviciáte480 eur – výdavok noviciátu690 eur – postnoviciát (štúdium filozofie)1 200 eur – jazykový kurz1 300 eur – štúdium teológie v Turíne

 

AJ VĎAKA VÁŠMU PRÍSPEVKU MÔŽEME POSKYTNÚŤ ŠTÚDIUM BUDÚCIM SALEZIÁNOM

———————————————————————————————————————

PODPORIŤ ŠTÚDIÁ BUDÚCICH MLADÝCH SALEZIÁNOVmôžete aj vy

IBAN SK36 0200 0000 0000 2933 0062Variabilné číslo: 2020

———————————————————————————————————————

„Veľmi si vážim, že môžem študovať. V dobe, kedy je veľkým pokušením vyhľadávať len to, čo vyhovuje a nevyrušuje, sa tu učím, ako dovoliť Bohu, aby premenil môj pohľad na svet, aby premenil moje srdce.“

(Daniel Holúbek SDB, študent teológie v Turíne)

„Ak sa otočím späť vo svojom krátkom saleziánskom živote, z ktorého ešte veľkú časť tvorí základná formácia, vidím, ako ten čas rýchlo beží. Moje napredovanie v saleziánskom živote by určite nebolo možné bez duchovnej, ale aj finančnej podpory mojich blízkych, spolubratov a mladých. Vďaka!“

(Peter Boško SDB, študent teológie v Turíne)

„Som vďačný saleziánom za ich štedrosť vo všetkých smeroch! Investovali do mňa čas, peniaze a verili že to prinesie hojné ovocie pre dobro druhých.“

(študent teológie v Turíne, Jozef Peržeľ SDB)

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.