Cesta rozlišovania povolania: Čo vo mne najviac zarezonovalo, bolo vnímanie povolania ako daru

(Bratislava, 15. júla 2022) – Prinášame ďalšie krátke svedectvo z cyklu Cesta rozlišovania povolania. Tentokrát so študentom Petrom Gáborom.

Viac o ponuke pre mladých mužov, ktorí sú ochotní obetovať rok života, aby objavili, na ktorú životnú cestu ich volá Boh, nájdete na cestapovolania.sk.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.