Cesta rozlišovania povolania: Láska sa nevyberá očami, ale srdcom

(Bratislava, 22. júna 2022) – Od čias, kedy otec troch detí a PR manažér Peter Novák rozlišoval svoje povolanie v saleziánskej ašpirantke ubehli už viac ako dve desaťročia. Ako si spomína na toto obdobie a hodnotí ho s odstupom času, prezradí v krátkom svedectve z cyklu Cesta rozlišovania povolania.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.