Cestou rozlišovania povolania prešiel aj diakon Peter Biela

(Turín, 9. júna 2023) – Deň pred svojou vysviackou sa Peter „Živáň“ rozhodol povzbudiť mladých mužov, aby neváhali rozlišovať povolanie vo svojom živote. Práve ročný projekt Cesta rozlišovania povolania mu pomohol vykročiť na cestu, ktorá ho priviedla k saleziánskemu povolaniu a budúcej kňazskej vysviacke.

Cesta rozlišovania povolania (CRP) je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.

Ak chceš stretnúť Boha, spoznať seba a svoje miesto v živote, vykroč s nami a objav svoje povolanie! Vyplň tento dotazník najneskôr do 1. septembra 2023.

Viac na cestapovolania.sk.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.